Ingångssidan » Avgifter

Rättegångsavgifter i förvaltningsdomstolen

För största delen av förvaltningsdomstolens beslut tas ut en rättegångsavgift. Avgifter tas dock inte ut till exempel i de flesta ärenden som gäller service inom social- och hälsovården eller i besvärsärenden som gäller grundläggande utkomst. Också ärenden enligt barnskyddslagen och mentalvårdslagen, ärenden som gäller internationellt skydd enligt utlänningslagen samt besvär över allmänna val handläggs avgiftsfritt vid förvaltningsdomstolarna.

Rättegångsavgifter tas inte heller ut, om förvaltningsdomstolen ändrar ett överklagat beslut till förmån för ändringssökanden.

Personer som har beviljats rättshjälp behöver inte betala någon rättegångsavgift.

 
Publicerad 28.1.2016