Ingångssidan » Kontakt » Bred kontaktinformation

Förvaltningsdomstolarnas kontaktuppgifter enligt första bokstaven i ämbetsverkets, verksamhetsställets eller kommunens namn

Helsingfors förvaltningsdomstol

Domstolarnas hus, Banbyggarvägen 5 00520 Helsingfors

Kundtjänst/registratorskontoret 029 56 42069 (mån - fre kl. 8.00 - 16.15)

Gå till servicesidan »

 
Publicerad 12.11.2014