Katselmus

Hallinto-oikeus voi myös toimittaa katselmuksen, eli käydä paikalla tutustumassa olosuhteisiin, jotka on tunnettava asian ratkaisemiseksi. Katselmuksia pidetään erityisesti rakennus- ja ympäristöasioissa. Katselmukseen kutsutaan asianosaiset ja päätöksen tehnyt viranomainen, jotta nämä voisivat tulla paikalle esittämään näkemyksiään katselmuksen kohteesta.

 
Julkaistu 12.4.2017