Etusivu » Julkisuus

Oikeudenkäynnin julkisuus

Oikeudenkäynnin julkisuus hallintotuomioistuimissa

Oikeudenkäynti hallintotuomioistuimessa on pääosin kirjallista. Julkisuus toteutuu siten ensi sijassa oikeutena saada tieto julkisesta oikeudenkäyntiasiakirjasta eli päätöksestä.

Suulliset käsittelyt ja oikeudenkäyntiasiakirjat ovat hallintotuomioistuimessa julkisia, ellei kysymys ole hallinnossa salassa pidettäväksi säädetystä asiasta. Hallintoasioiden asema ei muutu asian tullessa hallintotuomioistuimessa vireille.

Julkisuudesta hallintotuomioistuinkäsittelyssä säädetään oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetussa laissa (381/2007).

 
Julkaistu 12.4.2017