Ingångssidan » Offentlighet

Offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar

En rättegång i en förvaltningsdomstol är främst en skriftlig process. Därför betyder också rättegångens offentlighet i huvudsak rätten att ta del av en offentlig rättegångshandling, dvs. ett beslut.

Muntliga förhandlingar och rättegångshandlingar i förvaltningsdomstolar är offentliga, om det inte är frågan om ett ärende som ska vara sekretessbelagd inom förvaltningen. Förvaltningsärendenas status ändras inte när de tas upp för behandling vid förvaltningsdomstolen. Det är dock möjligt att i vissa fall avvika från sekretessbestämmelsen.

Bestämmelser om offentlighet vid behandlingen av ett ärende i förvaltningsdomstolen finns i lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar (381/2007).

 
Publicerad 12.4.2017