Hovioikeudet

Suomessa on viisi hovioikeutta: Helsingin, Itä-Suomen (Kuopiossa), Rovaniemen, Vaasan ja Turun hovioikeus.

Suurin osa hovioikeuksien käsittelemistä asioista on valituksia käräjäoikeuksien ratkaisuista. Hovioikeudet käsittelevät ensimmäisenä asteena valtio- ja maanpetosasioita sekä eräitä virkasyyteasioita.

Hovioikeuksien tehtäviin kuuluu myös valvoa yleisellä tasolla tuomiopiirinsä käräjäoikeuksien toimintaa.