Kirjallinen menettely

Mikäli asiassa ei toimiteta pääkäsittelyä, ratkaistaan asia kirjallisen oikeudenkäyntiaineiston perusteella kirjallisessa menettelyssä.

Kirjallisessa menettelyssä hovioikeuden esittelijä toimittaa ratkaisuun osallistuville tuomareille perehdyttäväksi käräjäoikeuden ratkaisun, valituksen, vastauksen ja muun hovioikeudessa kertyneen aineiston, oman ratkaisuehdotuksensa ja asiasta mahdollisesti laatimansa muistion.

Tämän jälkeen ratkaisukokoonpano kokoontuu esittelyyn, jossa esittelijä selostaa asian suullisesti. Tuomarit keskustelevat asiasta ja ilmoittavat lopuksi kukin mielipiteensä. Tarvittaessa äänestetään.

Asianosaiset ja yleisö eivät saa olla läsnä hovioikeuden esittelytilaisuudessa.

Hovioikeus lähettää kappaleen ratkaisustaan valittajalle ja vastauksen antajalle. Rikosasian vastaajalle kappale lähetetään muulloinkin, jos käräjäoikeuden ratkaisua on hänen osaltaan muutettu.

 
Julkaistu 1.8.2019