Pääkäsittely

Hovioikeuden pääkäsittely on pitkälti samanlainen kuin käräjäoikeudenkin. Hovioikeudessakin yleisö voi yleensä seurata käsittelyä. Käräjäoikeuksien sivuilla on kuvattu riita- ja rikosasioiden pääkäsittelyjä.

Aluksi joku tuomareista selostaa lyhyesti käräjäoikeuden ratkaisun ja sen, mihin asian valmistelussa on päädytty. Sitten hän kysyy, vastaavatko valittajan ja vastapuolen valmistelussa esittämät kannanotot edelleen heidän näkemyksiään. Tämän jälkeen valittaja ja hänen vastapuolensa perustelevat vuorollaan kantaansa ja lausuvat toistensa perusteluista.

Pääkäsittelyssä on esitettävä suullisesti kaikki ne seikat, joihin haluaa vedota, sillä vain ne otetaan huomioon ratkaisussa. Käräjäoikeudessa esillä ollutta aineistoa ei siis automaattisesti oteta huomioon. Poikkeuksellisesti asia voidaan kuitenkin ratkaista valittajan vastapuolen poissaolosta huolimatta ja oikeudenkäyntiaineistona ottaa huomioon hänen aikaisemmin esittämänsä oikeudenkäyntiaineisto.

Osapuolet esittelevät kirjalliset todisteensa ja todistajia kuullaan. Näin hovioikeuden tuomareilla on mahdollisuus tehdä itse havaintoja todistajien kertomusten luotettavuudesta. Todistajien kuuleminen henkilökohtaisesti läsnä olematta puhelimitse tai videoyhteyden avulla on mahdollista, jos kertomuksen uskottavuus voidaan luotettavasti arvioida näin. Hovioikeus päättää kuulemistavasta. Eräissä tapauksissa todistajankertomuksia voidaan hovioikeuden pääkäsittelyssä kuunnella myös käräjäoikeuden äänitteistä.

Pääkäsittely päättyy loppulausuntoihin. Asianosaiset arvioivat esitettyä todistelua ja esittävät käsityksensä siitä, onko käräjäoikeuden ratkaisua muutettava ja miten sitä tulisi muuttaa. Vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta on tehtävä ennen käsittelyn päättymistä. Vaatimuksessa on eriteltävä oikeudenkäyntikulujen määrä ja niiden perusteet.

 
Julkaistu 1.8.2019