Täytäntöönpano

Hovioikeuden ratkaisut ovat heti täytäntöönpanokelpoisia. Esimerkiksi maksettavaksi määrätty velka voidaan viedä heti ulosottomiehen perittäväksi. Jos asianosainen on hakenut hovioikeuden ratkaisuun muutosta korkeimmalta oikeudelta, korkein oikeus voi joko pyynnöstä tai oma-aloitteisesti määrätä, ettei hovioikeuden ratkaisua ole toistaiseksi pantava täytäntöön tai ettei täytäntöönpanoa saa jatkaa.

 
Julkaistu 1.8.2019