Todistajana

Todistaminen hovioikeuden pääkäsittelyssä on samanlaista kuin käräjäoikeudessakin.

Todistajat ja asiantuntijat kutsutaan pääkäsittelyyn haastemiehen toimesta, kirjeellä tai puhelimitse. Kutsussa ilmoitetaan istunnon päivä, kellonaika, paikka ja kuulemistapa. Samoin ilmoitetaan poissaolon seuraukset ja muut tarvittavat tiedot.

Jos todistaja on jo käräjäoikeudessa antanut todistajanvakuutuksen, ei hänen ole tarvetta antaa sitä uudelleen hovioikeudessa. Sama vakuutus velvoittaa häntä edelleen pysymään totuudessa.

Käräjäoikeudessa kuultua todistajaa, asiantuntijaa ja asianosaista voidaan kuulla hänen henkilökohtaisesti läsnä olematta puhelimitse tai videoyhteyden avulla, jos kertomuksen uskottavuus voidaan luotettavasti arvioida näin. Hovioikeus päättää kuulemistavasta. Asianosaisille on kuitenkin varattava tilaisuus tehdä kysymyksiä kuultavalle.

Tietyissä tilanteissa käräjäoikeudessa nauhoitettuja todistajankertomuksia voidaan kuunnella hovioikeuden pääkäsittelyssä.

Todistajalla on myös hovioikeudessa oikeus palkkioon.

 
Julkaistu 1.8.2019