Todistajana

Todistaminen hovioikeuden pääkäsittelyssä on samanlaista kuin käräjäoikeudessakin. Jos todistaja on jo käräjäoikeudessa antanut todistajanvakuutuksen hän ei tee sitä enää hovioikeudessa. Sama vakuutus velvoittaa häntä.

Käräjäoikeudessa kuultua todistajaa, asiantuntijaa ja asianosaista voidaan kuulla myös puhelimitse tai esimerkiksi videokokouksen avulla, jos kertomuksen uskottavuus voidaan luotettavasti arvioida näinkin. Asianosaisille on kuitenkin varattava tilaisuus tehdä kysymyksiä kuultavalle.

Käräjäoikeudessa nauhoitettuja todistajankertomuksia voidaan myös esittää hovioikeudessa tarpeellisilta osiltaan, jos suullisen todistelun vastaanottaminen ei ole uudelleen tarpeen.

Todistajat ja asiantuntijat kutsutaan pääkäsittelyyn haastemiehen välityksellä, kirjeitse tai puhelimitse. Kutsussa on ilmoitettava kuulustelun aika, paikka ja tapa. Samoin ilmoitetaan poissaolon seuraukset ja muut tarvittavat tiedot.

Todistajalla on oikeus palkkioon.

 
Julkaistu 4.1.2018