Etusivu » Asiointi » Valittajana

Valittajana

Jos asianosainen on tyytymätön käräjäoikeuden ratkaisuun, on hänen ilmoitettava viikon kuluessa käräjäoikeudelle, ettei hän tyydy käräjäoikeuden ratkaisuun. Käräjäoikeudessa annetaan ohjeet muutoksen hakemiseksi. Käräjäoikeuden ratkaisuun liitetystä valitusosoituksesta ilmenee myös, mille hovioikeudelle valitus on tehtävä. Määräaika valituksen tekemiselle on 30 päivää käräjäoikeuden ratkaisun julistamisesta tai antamisesta.

Hovioikeus voi kehottaa valittajaa korjaamaan valituskirjelmässä olevan puutteen määräajassa. Valitus jätetään aina tutkimatta, jos kehotusta ei noudateta ja valitus on niin puutteellinen, ettei se kelpaa oikeudenkäynnin perustaksi.

Useimmat asiat ratkaistaan kirjallisessa menettelyssä, jossa asianosaiset eivät ole läsnä. Jos asiassa järjestetään suullinen valmisteluistunto tai pääkäsittely, hovioikeus kutsuu valittajan sinne. Kutsussa ilmoitetaan, mitä poissaolosta seuraa. Valittaja kutsutaan pääkäsittelyyn uhalla, että valituksen käsittely hänen jäädessään pois lopetetaan pääkäsittelyn kohteena olevalta osalta ja käräjäoikeuden ratkaisu jää vastaavalta osin voimaan.

Asianosainen voidaan kutsua pääkäsittelyyn myös sakon uhalla, jos hänen kuulemisensa on asian selvittämiseksi tarpeen. Ellei hän saavu sakon uhasta huolimatta, hänet voidaan määrätä tuotavaksi.

Asianosaiset voidaan kutsua pääkäsittelyyn haastemiehen välityksellä, kirjeitse tai myös puhelimitse.

 
Julkaistu 4.4.2017