Ingångssidan » Ärendets behandling

Ärendets behandling i hovrätten

Handläggningen av ett ärende börjar med att förberedelsen inleds. Avgörandet sker vid skriftligt förfarande eller vid huvudförhandling.

 
Publicerad 4.4.2017