Ärendets behandling i hovrätten

Förberedelsen av ett besvärsmål vid hovrätten inleds när besvärsskriften inkommer till hovrätten. Under förberedelsen kan besvärsskriften komplementeras, hovrätten kan be om nödvändiga bemötanden och hovrätten kan avgöra om tillstånd till fortsatt handläggning ges i mål som kräver det. Efter förberedelsen avgör hovrätten målet antingen genom skriftligt förfarande eller huvudförhandling.

 
Publicerad 8.8.2018