Förlikning

I ett ärende som behandlas i hovrätten kan man oberoende av tingsrättens avgörande nå förlikning under samma förutsättningar som vid tingsrätten.

Dessutom kan hovrätten tillämpa medling enligt lagen om medling i tvistemål.

 
Publicerad 8.8.2018