Verkställighet

Hovrättens avgöranden är omedelbart verkställbara. Till exempel en skuld som har förordnats bli betald kan föras direkt till utmätningsmannen för indrivning. Om en part har överklagat i hovrättens avgörande i högsta domstolen, kan högsta domstolen antingen på begäran eller på eget initiativ bestämma att hovrättens avgörande tillsvidare inte ska verkställas eller att verkställigheten inte får fortsätta.

 
Publicerad 8.8.2018