Förberedelsen

Alla ärenden förbereds innan de avgörs. Förberedelsens omfattning och form är beroende av målets karaktär. Besluten fattas av den hovrättsdomare som ansvarar för förberedelsen av ärendet (ledamoten som svarar för förberedelsen). Till sin hjälp vid förberedelsen har domaren vid behov en föredragande.

En av hovrättsdomarna ansvarar för förberedelsen av ärendet

Om tillstånd till fortsatt handläggning i ett besvärsärende inte behövs eller om tillståndet meddelas ska hovrätten fortsätta handläggningen av ärendet.

Ett bemötande inbegärs av ändringssökandens motpart. Vid förberedelsen kan hovrätten be att få en komplettering av besvären.

Vid förberedelsen kan också hållas ett sammanträde, till vilket parterna inkallas, och där man muntligt utreder de frågor som finns i målet med tanke på huvudförhandlingen. Till förberedelsen hör också praktiska åtgärder för att ordna huvudförhandlingen, som att komma överens om en tidpunkt och att kalla in parterna och vittnena till förhandlingen.

Vid förberedelsen besluts att huvudförhandling ska hållas. Där besluts också att sakkunnigutlåtanden ska inhämtas, om att skriftliga bevis ska läggas fram, om syn ska förrättas och om vilka vittnen som ska höras.

 
Publicerad 4.4.2017