Ingångssidan » Att sköta ärenden

Att sköta ärenden i hovrätten

En part som är missnöjd med tingsrättens avgörande kan i regel söka ändring i det hos hovrätten.

I de flesta besvärsärenden behövs det tillstånd av hovrätten till fortsatt handläggning.Vid behov inbegär hovrätten ett bemötande av motparten. Vid huvudförhandlingen i hovrätten kan vittnen höras.

 
Publicerad 4.4.2017