Att sköta ärenden i hovrätten

En part som är missnöjd med tingsrättens avgörande kan i regel söka ändring i det genom besvär hos hovrätten. I de flesta besvärsärenden behövs det tillstånd av hovrätten till fortsatt handläggning. Vid behov begär hovrätten med anledning av besvären ett bemötande av motparten.

Om hovrätten tar upp besvären till behandling gäller rättegången i hovrätten det mål som avgjorts i tingsrätten till den del det åberopas i besvären och bemötandet. Hovrätten utreder om tingsrättens avgörande ska ändras och i så fall på vilket sätt. Hovrätten avgör mål antingen baserat på skriftligt rättegångsmaterial genom skriftligt förfarande eller vid hovrättens huvudförhandling, där man också kan höra parterna och vittnen.

 
Publicerad 1.8.2019