Med vilka ord som helst

Med alla ord

Med det exakta uttrycket

Utan dessa ord

Innehållstyper

Rikta sökningen till

Huvudområde
Hela innehållet
Endast textinnehåll
Endast bilagor
Endast ämnesord

Teman

Publikationens serienummer

Publikationsserie

Talarens namn

Rättsområde

Temat för bloggen

Bloggarens namn

Avgörandetyp

Id nummer

Ämnesord

Lagrum

Person namn

Fängelseproduktens namn

Fängelseproduktens kategori

Fängelseproduktens fängelse

Språk

finska
svenska
engelska

Publiceringstid

Börjar:
Slutar:
Publicerad 9.1.2018