Ingångssidan » Offentlighet

Principen om offentlighet vid rättegång

Principen om offentlighet vid rättegång betyder att rättegångar och rättegångshandlingar är offentliga. Detta innebär att allmänheten har rätt att närvara vid en offentlig rättegång och ta del av offentliga rättegångshandlingar.

Det är dock möjligt att göra undantag från principen om offentlighet om viktiga skäl så kräver. Vissa uppgifter som hänför sig till rättegångar är direkt med stöd av lag sekretessbelagda. Domstolen kan dessutom under de förutsättningar som anges i lag förordna att ärendet behandlas ske utan att allmänheten är närvarande och att en rättegångshandling ska hållas hemlig till behövliga delar. Offentligheten av domstolens avgörande kan också begränsas. Svarandens namn, tillräknat brott och straffyrkanden är dock alltid offentliga uppgifter.

 
Publicerad 4.4.2017