Ingångssidan » Avgifter

Rättegångskostnader i hovrätten

Kostnaderna för rättegången består av rättegångsavgifter, rättegångsbiträdets arvode och ersättningar till vittnen.

Utgångspunkten är att en part själv betalar den rättsliga hjälp som han eller hon behöver. Om en part inte har råd att skaffa den hjälp som han eller hon behöver kan den delvis eller helt bekostas av statens medel. Mer information om den rättshjälp som bekostas av statens medel finns på rättsväsendets webbplats under länken rättshjälp.

Om parten vinner sitt mål betalar motparten vanligen hans eller hennes rättegångskostnader. Om parten förlorar målet måste han eller hon ersätta rättegångskostnaderna för parten som vann. Även den som har fått rättshjälp av statens medel måste vanligen ersätta motpartens rättegångskostnader om han eller hon förlorar målet i domstolen.

Rättegångsavgiften tas inte ut i brottmål om avgörandet i tingsrätten ändras till förmån för den ändringssökande.


 
Publicerad 21.12.2015