Asian käsittely hovioikeudessa

Asian valmistelu hovioikeudessa alkaa, kun valituskirjelmä saapuu hovioikeuteen. Valmistelun kuluessa valituskirjelmää voidaan täydentää, pyydetään tarvittavat vastaukset sekä ratkaistaan jatkokäsittelylupa niissä tilanteissa, joissa asian käsittely sitä edellyttää. Valmistelun jälkeen hovioikeus ratkaisee valitusasian joko kirjallisessa menettelyssä tai pääkäsittelyssä.

 
Julkaistu 8.8.2018