Pääkäsittely

Hovioikeuden pääkäsittely on pitkälti samanlainen kuin käräjäoikeudenkin. Hovioikeudessakin yleisö voi yleensä seurata käsittelyä. Käräjäoikeuksien sivuilla on kuvattu riita- ja rikosasioiden pääkäsittelyjä.

Aluksi joku tuomareista selostaa lyhyesti käräjäoikeuden ratkaisun ja sen, mihin asian valmistelussa on päädytty. Sitten hän kysyy, vastaavatko valittajan ja vastapuolen valmistelussa esittämät kannanotot edelleen heidän näkemyksiään. Tämän jälkeen valittaja ja hänen vastapuolensa perustelevat vuorollaan kantaansa ja lausuvat toistensa perusteista.

Pääkäsittelyssä on esitettävä suullisesti kaikki ne seikat, joihin haluaa vedota, sillä vain ne otetaan huomioon ratkaisussa. Käräjäoikeudessa esillä ollutta aineistoa ei siis automaattisesti oteta huomioon. Poikkeuksellisesti asia voidaan kuitenkin ratkaista valittajan vastapuolen poissaolosta huolimatta ja oikeudenkäyntiaineistona ottaa huomioon hänen aikaisemmin esittämänsä oikeudenkäyntiaineisto.

Osapuolet esittelevät kirjalliset todisteensa ja todistajia kuullaan. Näin hovioikeuden tuomareilla on mahdollisuus tehdä itse havaintoja todistajien luotettavuudesta. Todistajien kuuleminen myös puhelimitse tai videoyhteyden avulla on mahdollista, jos kertomuksen uskottavuus voidaan luotettavasti näinkin arvioida. Eräissä tapauksissa todistajankertomuksia voidaan hovioikeuden pääkäsittelyssä kuunnella myös käräjäoikeuden äänitteistä.

Käsittely päättyy loppukeskusteluun. Siinä asianosaiset arvioivat esitettyä todistelua ja esittävät käsityksensä myös siitä, miten käräjäoikeuden ratkaisua tulisi muuttaa tai onko sitä muutettava. Eritelty ja perusteltu vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta on tehtävä viimeistään loppukeskustelussa.

 
Julkaistu 8.8.2018