Asiointi hovioikeudessa

Jos asianosainen on tyytymätön käräjäoikeuden ratkaisuun, hän voi yleensä hakea siihen muutosta hovioikeudelta. Asian käsittely hovioikeudessa edellyttää useimmissa tapauksissa hovioikeuden myöntämää jatkokäsittelylupaa. Tarvittaessa hovioikeus pyytää valittajan vastapuolelta vastauksen valituksen johdosta. Mikäli hovioikeus ottaa valituksen käsiteltäväkseen, koskee oikeudenkäynti hovioikeudessa käräjäoikeuden ratkaisun kohteena ollutta asiaa siltä osin, kuin siihen on valituksessa ja vastauksessa vedottu. Hovioikeus tutkii, onko käräjäoikeuden ratkaisua muutettava ja miten. Hovioikeus ratkaisee asiat joko kirjallisen oikeudenkäyntiaineiston perusteella kirjallisessa menettelyssä tai hovioikeuden pääkäsittelyssä, jossa voidaan myös kuulla asianosaisia sekä todistajia.

 
Julkaistu 8.8.2018