Todistajana

Todistaminen hovioikeuden pääkäsittelyssä on samanlaista kuin käräjäoikeudessakin. Jos todistaja on jo käräjäoikeudessa antanut todistajanvakuutuksen, ei hänen ole tarvetta antaa sitä uudelleen hovioikeudessa. Sama vakuutus velvoittaa häntä edelleen pysymään totuudessa.

Käräjäoikeudessa kuultua todistajaa, asiantuntijaa ja asianosaista voidaan kuulla myös puhelimitse tai esimerkiksi videoyhteyden avulla, jos kertomuksen uskottavuus voidaan luotettavasti arvioida näinkin. Asianosaisille on kuitenkin varattava tilaisuus tehdä kysymyksiä kuultavalle.

Käräjäoikeudessa nauhoitettuja todistajankertomuksia voidaan myös esittää hovioikeudessa tarpeellisilta osiltaan, jos suullisen todistelun vastaanottaminen uudelleen ei ole joltakin osin tarpeen.

Todistajat ja asiantuntijat kutsutaan pääkäsittelyyn haastemiehen välityksellä, kirjeitse tai puhelimitse. Kutsussa on ilmoitettava kuulustelun aika, paikka ja tapa. Samoin ilmoitetaan poissaolon seuraukset ja muut tarvittavat tiedot.

Todistajalla on myös hovioikeudessa oikeus palkkioon.

 
Julkaistu 8.8.2018