Suullisen käsittelyn julkisuus

Lähtökohtana on, että istuntokäsittely tuomioistuimessa järjestetään julkisena. Kenellä tahansa on siten oikeus olla seuraamassa istuntokäsittelyä.

Tuomioistuin voi kuitenkin asiaan osallisen pyynnöstä tai erityisestä syystä muutoinkin päättää, että suullinen käsittely toimitetaan kokonaan tai tarpeellisin osin yleisön läsnä olematta. Tällöinkin asianosaisilla ja heidän avustajillaan on oikeus olla läsnä istunnossa.

Yleisön läsnä olematta tapahtuvalle käsittelylle on laissa tarkat edellytykset. Se tulee kysymykseen esimerkiksi maanpetosoikeudenkäynnissä tai oikeudenkäynnissä, jossa esitetään arkaluonteisia tietoja henkilön yksityiselämään, terveydentilaan, vammaisuuteen tai sosiaalihuoltoon liittyvistä seikoista. Lisäksi asia voidaan käsitellä yleisön läsnä olematta esimerkiksi silloin, jos asiassa esitetään salassa pidettävä oikeudenkäyntiasiakirja, alle 18-vuotias on syytteessä rikosasiassa tai asiassa kuullaan alle 15-vuotiasta.

Tuomioistuimen puheenjohtaja voi antaa luvan sille, että suullisessa käsittelyssä saa ottaa valokuvia, videotallenteita tai äänittää. Käytännössä kuvaaminen voidaan sallia ennen asian käsittelyn alkua ja tuomioistuimen ratkaisua julistettaessa. Koko oikeudenkäynnin kuvaaminen tulee kysymykseen vain erittäin poikkeuksellisesti.

 
Julkaistu 1.8.2019