Etusivu » Maksut

Oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa

Oikeudenkäynnin kustannukset muodostuvat oikeudenkäyntimaksusta, oikeudenkäyntiavustajan palkkiosta ja todistajille maksettavista korvauksista.

Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Jollei hänellä ole varaa itse hankkia tarvitsemaansa apua, se voidaan kustantaa joko osaksi tai kokonaan valtion varoin. Oikeuslaitoksen yleisillä sivuilla kohdassa oikeusapu on selostettu julkisin varoin kustannettua oikeusapujärjestelmää.

Jos asianosainen voittaa asiansa, vastapuoli tavallisesti korvaa hänen oikeudenkäyntikulunsa. Jos hän häviää asian, hän joutuu yleensä korvaamaan voittaneelle osapuolelle tämän oikeudenkäyntikulut. Myös valtion varoin kustannettua oikeusapua saanut joutuu yleensä korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut, jos hän häviää asian oikeudessa.

Oikeudenkäyntimaksua ei peritä rikosasiassa, jos käräjäoikeuden ratkaisua muutetaan valittajan eduksi.

 
Julkaistu 21.12.2015