Valituslupa korkeimpaan oikeuteen

Korkein oikeus voi myöntää luvan silloin, kun se on tärkeää
  • lain soveltamisen tai
  • oikeuskäytännön yhtenäisyyden kannalta,
  • jos siihen on erityistä aihetta asiassa tapahtuneen oikeudenkäynti- tai muun virheen vuoksi, jonka takia ratkaisu olisi purettava tai poistettava tai
  • jos on muu painava syy.

Lupahakemuksessa on mainittava peruste, jolla lupaa haetaan sekä ne syyt, joiden mukaan peruste on valittajan mielestä olemassa. Lisäksi on mainittava hovioikeuden ratkaisu, johon hakija tahtoo hakea muutosta.

Valituslupaa ei tarvita niissä asioissa, jotka hovioikeus on ratkaissut ensimmäisenä oikeusasteena.

 
Julkaistu 8.8.2018