Skriftligt förfarande

Om ingen huvudförhandling hålls avgörs målet utifrån skriftligt rättegångsmaterial genom skriftligt förfarande.

Vid skriftligt förfarande lämnar föredraganden vid hovrätten till de domare som deltar i avgörandet för övervägande tingsrättens avgörande, besvären, bemötandet och övrigt material som har samlats i hovrätten, sitt eget förslag till avgörande och eventuellt en promemoria som skrivits i saken.

Därefter samlas domstolen i beslutssammansättning till föredragning, där föredraganden muntligt redogör för saken. Domarna diskuterar fallet och till slut meddelar var och en sin åsikt. Vid behov förrättas omröstning.

Parterna och allmänheten får inte vara närvarande vid föredragningen i hovrätten.

Hovrätten skickar ett exemplar av avgörandet till ändringssökanden och den som gett ett bemötande. Till svaranden i ett brottmål skickas ett exemplar också i annat fall, om tingsrättens avgörande har ändrats för hans eller hennes del.

 
Publicerad 1.8.2019