Skriftligt förfarande

Om ingen huvudförhandling hålls avgörs målet baserat på skriftligt rättegångsmaterial genom skriftligt förfarande.

Vid skriftligt förfarande lämnar föredraganden till de domare som deltar i avgörandet för övervägande tingsrättens avgörande, besvären, bemötandet och övrigt material som har samlats i hovrätten, sitt eget förslag till avgörande och eventuellt ett PM som han skrivit i saken.

Därefter samlas domstolen i sammansättning vid avgörande till föredragning, där föredraganden muntligt redogör för saken. Domarna diskuterar fallet och till slut meddelar var och en sin åsikt. Vid behov röstar man.

Parterna och allmänheten får inte vara närvarande vid föredragningen i hovrätten.

Hovrätten skickar ett exemplar av avgörandet till ändringssökanden och den som givit ett bemötande. Till svaranden i ett brottmål skickas ett exemplar också i annat fall, om tingsrättens avgörande har ändrats för hans del.

 
Publicerad 8.8.2018