Avgörande

Målen i hovrätten avgörs i regel av tre domare. En av dessa kan vara en assessor som utbildas till domare.

I hovrätten finns inga nämndemän. I militära rättegångsärenden deltar dock förutom domarna två militära ledamöter i avgörandet.

I principiellt viktiga fall kan hovrätten avgöra målet i en förstärkt sammansättning med sju ledamöter, eller i plenum med alla domare.

En domare kan avgöra frågor som gäller förberedelsen samt göra vissa i lag särskilt nämnda avgöranden, till exempel avgöra ärenden som hänför sig till beviljande av rättshjälp och förordnande av ett rättsbiträde samt göra vissa brådskande och interimistiska avgöranden.

I enklare huvudförhandlingsmål kan avgörandet avkunnas direkt efter behandlingen. I övriga fall ges det vid hovrättens kansli. Avgörandet ska i allmänhet ges inom 30 dagar från huvudförhandlingens slut.

 
Publicerad 1.8.2019