Förberedelsen

Förberedelsen av ett besvärsmål vid hovrätten inleds när besvärsskriften inkommer till hovrätten. Förberedelsens omfattning och form är beroende av målets karaktär. Besluten fattas av den hovrättsdomare som ansvarar för förberedelsen av målet (ledamoten som svarar för förberedelsen). Till sin hjälp vid förberedelsen har domaren vid behov en föredragande.

En av hovrättsdomarna ansvarar för förberedelsen av målet.

Om tillstånd till fortsatt handläggning i ett besvärsmål inte behövs eller om tillståndet meddelas ska hovrätten fortsätta handläggningen av målet.

Ett bemötande begärs av ändringssökandens motpart. Vid förberedelsen kan hovrätten be att få en komplettering av besvären.

Vid förberedelsen kan också hållas ett sammanträde, till vilket parterna inkallas, och där man muntligt utreder de frågor som finns i målet med tanke på huvudförhandlingen. Till förberedelsen hör också praktiska åtgärder för att ordna huvudförhandlingen, som att komma överens om en tidpunkt och att kalla in parterna och vittnena till förhandlingen.

Vid förberedelsen besluts det om huvudförhandling ska hållas. Där besluts också om sakkunnigutlåtanden ska inhämtas, om skriftliga bevis ska läggas fram, om syn ska förrättas och om vilka vittnen som ska höras.

 
Publicerad 8.8.2018