Appeals

A party discontent with the ruling or the decision of the District Court may appeal against the decision.

The consideration of the case will be continued in a Court of Appeal. Asiassa tarvitaan pääsääntöisesti jatkokäsittelylupa, kun käräjäoikeuden ratkaisuun haetaan muutosta valittamalla.

 
Published 8.9.2017