Käräjäoikeudet

Käräjäoikeudet käsittelevät rikos-, riita- ja hakemusasioita. Suomessa on 1.1.2019 lukien 20 käräjäoikeutta. Käräjäoikeuden päällikkö on laamanni ja muut tuomarit ovat käräjätuomareita. Joidenkin rikosasioiden käsittelykokoonpanossa on myös maallikkojäseniä, lautamiehiä. Asiat käsitellään ja ratkaistaan joko istunnossa, johon jutun osapuolet kutsutaan tai kirjallisessa menettelyssä, jolloin ratkaisu tehdään pelkästään asiakirjojen perusteella. Yksinkertaisia asioita ratkaisevat myös tuomioistuinharjoittelua suorittavat käräjänotaarit ja erityisen koulutuksen saanut kansliahenkilökunta.

Käräjäoikeuksien kansliat pidetään auki valtion virastoissa noudatettavana työaikana eli 8.00 – 16.15 ja siellä annetaan asiakkaille tarpeellista opastusta ja neuvontaa menettelykysymyksissä. Asianajollisia neuvoja tuomioistuin ei saa antaa, vaan sitä tehtävää varten ovat oikeusaputoimistot, asianajotoimistot ja lakiasiaintoimistot.

Riita-asioissa on kysymys yksityisten ihmisten tai yritysten erimielisyyksien ratkaisemisesta puolueettomasti tuomioistuimessa. Kysymys voi olla esimerkiksi vahingonkorvauksesta, perintöriidasta, kaupan purkamisesta tai huoneiston vuokrasta.

Rikosasiassa käräjäoikeuteen joutuu se, jota syytetään vaikkapa varkaudesta, rattijuopumuksesta, pahoinpitelystä tai muusta rangaistavasta teosta. Rikosasian käsittelyyn liittyy usein uhrin eli asianomistajan vahingonkorvausvaatimus.

Hakemusasioita ovat esimerkiksi avioero ja lapsen huollosta päättäminen tai velkajärjestelyasia.

Näillä sivuilla annetaan yleistä tietoa käräjäoikeuksien toiminnasta. Erityistapauksia ja poikkeuksia ei ole selostettu. Pelkästään näiden tietojen perusteella ei välttämättä voi huolehtia käräjäoikeudessa käsiteltävistä asioista ilman asiantuntevaa avustajaa.