Adoptioasiat

Suomalaisen lapsen adoption vahvistamista haetaan kirjallisella hakemuksella adoptiohakijoiden kotikunnan käräjäoikeudelta.

Adoptiota haluavan on pyydettävä kotikuntansa sosiaalitoimelta tai luvan saaneelta adoptiotoimistolta adoptioneuvontaa. Neuvonnan antaja antaa kirjallisen selvityksen neuvonnan antamisesta. Selvitys tulee liittää vahvistamista koskevaan hakemukseen.

Kansainvälinen adoptio edellyttää yleensä adoptiolupaa adoptiolautakunnalta. Adoptiota haluavan on pääsääntöisesti pyydettävä kansainvälistä adoptiopalvelua.

Tarkempaa tietoa adoptiosta saa oman kunnan sosiaalitoimesta.

Täysi-ikäisen henkilön adoptio voidaan vahvistaa, jos on selvitetty, että adoptoitava on alaikäisenä ollut adoption hakijan hoidettavana ja kasvatettavana tai jos heidän välille on muutoin adoptoitavan ollessa alaikäinen muodostunut vakiintunut lapsen ja vanhemman suhteeseen verrattavissa oleva suhde. Täysi-ikäisen adoptioon ei tarvita adoptioneuvontaa vaan vapaamuotoinen adoptionhakijan hakemus, jossa on mukana adoptoitavan suostumus.

 
Julkaistu 20.6.2018