Siviilivihkiminen

Siviilivihkimisen voi käräjäoikeudessa toimittaa laamanni, käräjätuomari, käräjäviskaali tai käräjänotaari. Maistraatissa vihkimisen voi toimittaa maistraatin päällikkö, henkikirjoittaja tai julkinen notaari.

Viimeistään seitsemän päivää ennen vihkimistä avioliittoon aikovien tulee hankkia maistraatista todistus siitä, ettei avioliitolle ole esteitä.

Vihkiminen voidaan toimittaa myös muuna aikana ja muussa paikassa, jos siitä sovitaan erikseen.

Virka-aikana ja virkapaikalla toimitettu vihkiminen on maksutonta. Virka-aikana, mutta virkapaikan ulkopuolella siitä peritään 150 euron maksu ja muulloin kuin virka-aikana maksu on 250 euroa. Lisäksi peritään vihkijän matkakustannukset.

 
Julkaistu 20.6.2018