Tiedot oikeudenkäynnistä

Oikeudenkäynnistä ovat aina julkisia seuraavat tiedot:

1) mikä tuomioistuin asiaa käsittelee

2) millaisesta asiasta on kysymys (asian laatu)

3) millaisia vaiheita asian käsittelyssä on ollut

4) suullisen käsittelyn ajankohta ja käsittelypaikka

5) asianosaisen yksilöimiseksi tarpeelliset tiedot

Tuomioistuin voi kuitenkin määrätä salassa pidettäväksi asianomistajan henkilöllisyyden rikosasiassa, joka koskee erityisen arkaluonteista hänen yksityiselämäänsä liittyvää seikkaa. Esimerkkinä tällaisesta asiasta voidaan mainita seksuaalirikosasiat. Myös turvapaikanhakijan henkilöllisyys voidaan tietyin edellytyksin määrätä pidettäväksi salassa.

 
Julkaistu 11.7.2019