Kiireelliseksi määrääminen

Asianosainen voi saada joudutettua asiaansa vaatimalla käräjäoikeutta määräämään käsittelyn kiireelliseksi. Kirjallisessa hakemuksessa on esitettävä ne seikat, joihin vaatimus kiireelliseksi määräämisestä perustuu. Kiireelliseksi määrääminen on mahdollista poikkeuksellisesti, jos siihen on erityisen painava syy. Harkinnassa otetaan huomioon muun muassa oikeuskäsittelyn siihenastinen kesto sekä asian laatu ja merkitys asianosaiselle. Ratkaisun asiassa tekee yleensä laamanni. Kiireelliseksi määrätty asia on käsiteltävä käräjäoikeudessa ilman aiheetonta viivytystä ennen muita asioita.

 
Julkaistu 7.9.2017