Ratkaisu

Riita-asiassa ratkaisu annetaan joko heti istunnon jälkeen tai myöhemmin kansliassa, jolloin ratkaisu on siellä asianosaisten luettavissa. Ratkaisu toimitetaan pyynnöstä asianosaisille, esimerkiksi sähköpostilla. Ratkaisun nimi on tuomio tai päätös.

Ratkaisuun tyytymätön saa hakea siihen muutosta hovioikeudelta ratkaisuun liitettyjen ohjeiden mukaan.

Mikäli ratkaisuun ei haeta muutosta, se tulee lainvoimaiseksi. Tuomion täytäntöönpanossa voidaan tarvittaessa käyttää ulosottoa.

 
Julkaistu 20.6.2018