Mitä sovittelu maksaa?

Sovittelusta peritään oikeudenkäyntimaksu kuten muistakin tuomioistuimessa käsiteltävistä asioista, mutta se on alhaisempi kuin täyden riitaoikeudenkäynnin maksu.

Osapuolet voivat käyttää sovittelussa lakimiesavustajaa. Tällöin he vastaavat itse avustajansa palkkiosta ja kuluista eikä niitä voi vaatia toiselta osapuolelta. Jos osapuolelle on taloudellisen asemansa perusteella myönnetty oikeusapua, lakimiesavustajan kustannukset maksaa valtio oikeusapupäätöksen mukaisesti kokonaan tai osittain. Oikeusapua haetaan oikeusaputoimistolta.

Jos sovittelija käyttää osapuolten suostumuksella asiantuntija-avustajaa, osapuolet vastaavat asiantuntijan palkkiosta ja kuluista. Kuitenkin huoltoriidan sovittelussa kunnan nimeämän asiantuntija-avustajan käyttäminen on vanhemmille maksutonta.

 
Julkaistu 9.7.2019