Miten sovittelu toteutetaan?

Sovittelun onnistumisen kannalta on tärkeää, että osapuolilla on aito halu päästä sovintoon. Sovittelijan tehtävänä ei ole ratkaista riitaa, vaan auttaa osapuolia itse löytämään ratkaisu erimielisyyksiinsä.

Sovitteluistunto järjestetään mahdollisimman nopeasti. Sovittelulle varataan yleensä koko päivä. Yleisenä tavoitteena on saada sovittelu toteutettua yhden päivän aikana. On kuitenkin mahdollista sovitella asiaa useampanakin päivänä.

Sovittelun kulkuun kuuluu aloitus-, selvittely-, neuvottelu- ja päätösvaihe. Selvittelyvaiheessa sovittelijan tavoitteenaan on kysymyksin selvittää asian taustoja, riidan syitä ja osapuolten intressejä asiassa. Sovittelu etenee pääasiassa kaikkien läsnä ollessa käytävin keskusteluin, mutta tarvittaessa sovittelija voi keskustella osapuolten kanssa myös erikseen.

Sovittelu on lähtökohtaisesti julkista, mutta sovitteluissa on harvoin paikalla ulkopuolisia. Osapuolet voivat kuitenkin pyytää sovittelun toimittamista yleisön läsnä olematta. Sovittelijan ja osapuolen välillä käytävät erilliskeskustelut ovat aina luottamuksellisia ja yleisöltä suljettuja.

 
Julkaistu 9.7.2019