Jos sopimusta ei synny

Sovittelu päättyy, jos osapuoli ei enää halua jatkaa sitä. Myös sovittelija voi lopettaa sovittelun, jos hän havaitsee, ettei sovinnolle ole edellytyksiä.

Jos soviteltava asia on vireillä oikeudenkäyntinä, sitä jatketaan. Oikeudenkäynnissä asiaa käsittelee eri tuomari kuin sovittelussa. Osapuolet eivät saa oikeudenkäynnissä vedota siihen, mitä toinen osapuoli on esittänyt sovittelussa sovintoon pääsemiseksi.

Lisätietoja tuomioistuinsovittelusta saa käräjäoikeuksista.

 
Julkaistu 9.7.2019