Tuomioistuimen ulkopuolinen sovittelu

Jos osapuolet ovat tehneet sopimuksen tuomioistuimen ulkopuolisessa sovittelussa, sovinto voidaan hakemuksesta vahvistaa käräjäoikeudessa täytäntöönpanokelpoiseksi. Tällöin esimerkiksi sovittu korvaus voidaan tarvittaessa periä ulosottotoimin. Tuomioistuimen ulkopuolista sovittelua ovat esimerkiksi Suomen Asianajajaliiton sovintomenettely ja muut vastaavat menettelyt. Myös rikossovittelussa tehty sovinto voidaan vahvistaa täytäntöönpanokelpoiseksi siltä osin kuin se koskee riita-asiaa (vahingonkorvausta).

Lapsen huoltoa, tapaamisoikeudetta tai elatusta koskevaa sopimusta, joka on tehty tuomioistuimen ulkopuolella, ei pääsääntöisesti voida vahvistaa täytäntöönpanokelpoiseksi käräjäoikeudessa. Tällaiset sopimukset tehdään ja vahvistetaan sosiaalitoimessa lastenvalvojan luona.

 
Julkaistu 9.7.2019