Sähköinen haastehakemus

Sähköinen asiointipalvelu

Oikeushallinnon sähköinen asiointipalvelu on tarkoitettu kansalaisten ja yritysten käyttöön. Palvelun avulla velkoja voi toimittaa riidattomia velkasaatavia koskevan haastehakemuksensa käräjäoikeuden käsiteltäväksi, seurata haastehakemuksensa käsittelyä, hakea ratkaisunsa ja siirtää sen ulosottoon.

Santra-järjestelmä

Santra-järjestelmä on tarkoitettu paljon haastehakemuksia tekeville yrityksille ja yhteisöille, kuten ammattimaisille perintätoimistoille, valtiolle tai kunnille. Santra-järjestelmän välityksellä tehtävä haastehakemus tulee kysymykseen yksinkertaisissa ja riidattomissa eli summaarisissa velkomusasioissa. Santra-järjestelmä välittää hakijan lähettämät konekieliset hakemukset käräjäoikeuksien asiankäsittelyjärjestelmään.

Velkojan omaan tietojärjestelmään on hänen omalla kustannuksellaan tehtävä ohjelma, joka muodostaa vahvistetun tiedostomallin mukaisia hakemustietueita. Santra-ohjelman tiedostokuvauksia voi tilata Oikeusrekisterikeskuksesta, joka testausten jälkeen hyväksyy hakijan Santran ja tuomiorekisterin käyttäjäksi.

Tuomiorekisteristä Santra-hakija noutaa käräjäoikeuden antamat ratkaisut.

Ohjeet Santra-järjestelmän käyttäjälle


 
Julkaistu 7.9.2017