Asianosaiset

Syyttäjä

Virallinen syyttäjä vaatii rangaistusta rikoksesta epäillylle. Lisää tietoa syyttäjän tehtävistä saat syyttäjäsivuilta.

Syytetty

Vastaaja eli syytetty on henkilö, jolle syyttäjä vaatii rangaistusta. Käräjäoikeus ilmoittaa haasteessa, tarvitseeko syytetyn saapua paikalle oikeudenkäyntiin henkilökohtaisesti, vai voiko hän halutessaan käyttää oikeudenkäyntiasiamiestä. Mikäli teko on tunnustettu esitutkinnassa, asia voidaan käsitellä kokonaan vastaajan läsnä olematta. Hänellä on kuitenkin aina halutessaan oikeus olla paikalla.

Asianomistaja

Asianomistaja on rikoksen uhri tai vahingon kärsinyt. Hän voi vaatia rikoksen tekijältä vahingonkorvausta. Asianomistajan läsnäolo oikeudenkäynnissä ei aina ole tarpeen, koska useimmiten syyttäjä esittää korvausvaatimukset hänen puolestaan. Hänet kutsutaan pääkäsittelyyn henkilökohtaisesti, jos asian selvittäminen sitä vaatii. Usein syyttäjä haluaa kuulla asianomistajaa todistelutarkoituksessa, etenkin väkivaltarikoksissa. Tällöin asianomistaja saa vastaavan korvauksen oikeudenkäyntiin saapumisesta kuin todistaja. Muussa tapauksessa saapuminen pääkäsittelyyn on vapaaehtoista. Oikeudenkäynnissä asianomistajan on pysyttävä totuudessa.

Todistaja

Todistaja on henkilö, jonka havaintojen tai asiantuntemuksen avulla asiaa pyritään selvittämään. Todistajan tehtävä on kertoa, mitä hän varmasti muistaa tapahtumista ja itse tekemistään havainnoista. Hän ei ole asiassa osapuolten edustajana eikä hänen siten todistaessaan pidä ajatella kenenkään etua. Todistaja voi kieltäytyä todistamasta, jos vastaajana on hänen lähisukulaisensa. Kutsua saapua oikeuteen on kuitenkin aina noudatettava. Todistajalle maksetaan korvaus oikeudenkäyntiin saapumisesta aiheutuneesta ansionmenetyksestä ja matkakuluista sekä päiväraha.

 
Julkaistu 19.6.2018