Valmistelu

Rikosasian käsittely tuomioistuimessa jakaantuu asian valmisteluun ja pääkäsittelyyn.

Käräjäoikeus ryhtyy käsittelemään rikosjuttua, kun syyttäjän haastehakemus on saapunut käräjäoikeuteen. Tarvittaessa käräjäoikeus pyytää asianomistajaa ilmoittamaan vahingonkorvausvaatimuksensa, ellei syyttäjä vaadi sitä hänen puolestaan.

Vastaajalle lähetetään haaste, jossa hänet kutsutaan käräjäoikeuden istuntoon eli pääkäsittelyyn vastaamaan esitettyyn rangaistusvaatimukseen ja asianomistajien korvausvaatimuksiin. Vastaajaa voidaan kehottaan toimittamaan kirjallinen vastaus käräjäoikeudelle jo ennen pääkäsittelyä.

Käräjäoikeus lähettää kutsut pääkäsittelyyn myös asianomistajille ja todistajille , joiden läsnäolo on asian selvittämiseksi tarpeen.

Niille asianomistajille, jotka eivät ole esittäneet vaatimuksia tai joiden vaatimukset syyttäjä esittää, ei lähetetä kutsua. He saavat tulla pääkäsittelyyn, mutta heidän itsensä on otettava selko sen ajankohdasta. Jotkut käräjäoikeudet lähettävät kaikille asianomistajille ilmoituksen asian käsittelystä.

Yksinkertainen, tunnustettu rikosasia voidaan ratkaista kirjallisessa menettelyssä, jolloin ratkaisu tehdään pelkästään asiakirjojen perusteella.


 
Julkaistu 10.7.2019