Seuraamukset

Rikosasia voi päättyä kahdella eri tavalla.

Jos havaitaan, ettei vastaaja ole syyllistynyt tekoon, josta häntä on syytetty, syyte hylätään ja vastaajalla on oikeus saada valtion varoista korvaus oikeudenkäynnistä aiheutuneista kuluista.

Jos vastaajan todetaan syyllistyneen rikokseen, määrätään hänelle seuraamuksena:

  • sakko
  • rikosuhrimaksu
  • ehdoton vankeusrangaistus
  • ehdollinen vankeusrangaistus
  • yhdyskuntapalvelu
  • nuorisorangaistus
  • ajokielto
  • valvontarangaistus
  • liiketoimintakielto
  • menettämisseuraamus.

Mahdollista on sekin, että vastaajan todetaan syyllistyneen rikokseen mutta hänet jätetään kuitenkin rangaistukseen tuomitsematta. Näin voidaan menetellä esimerkiksi alle 18-vuotiaitten osalta, jos oikeus on sitä mieltä, että he ottavat opikseen ilman rangaistustakin.

Syyntakeettomat jätetään aina rangaistukseen tuomitsematta.

Rikesakon määrää poliisi, rajavartio- tai tullimies tai erätarkastaja.

Rikosrekisteri on valtakunnallinen keskusrekisteri, johon merkitään lähinnä vapausrangaistukseen tuomittujen tietoja. Tietoja kerätään ja talletetaan ja niitä luovutetaan rikosoikeudellisten seuraamusten määräämistä ja täytäntöönpanoa varten. Tietoja voidaan luovuttaa myös henkilön luotettavuuden tai henkilökohtaisen soveltuvuuden selvittämistä ja arviointia varten. Lisätietoa rikosrekisteristä on Oikeusrekisterikeskuksen sivuilla.

Rangaistuksista lisätietoa on Rikosseuraamuslaitoksen sivuilla.

 
Julkaistu 19.6.2018