Ehdollinen vankeusrangaistus

Enintään kahden vuoden vankeusrangaistus voidaan määrätä ehdolliseksi, jollei tuomitun aikaisempi rikollisuus tai muut seikat edellytä ehdotonta rangaistusta. Ensikertalaiselle ehdollinen rangaistus on rangaistuskäytännössä pääsääntönä. Tuomioistuin määrää rangaistuksen pituuden ja koeajan, jonka kesto on 1 – 3 vuotta. Jos tuomittu ei koeaikana syyllisty rikoksiin, hän ei joudu vankilaan ja rangaistus raukeaa. Siinä tapauksessa, että tuomittu koeaikana tekee rikoksen, josta olisi tuomittava ehdoton vankeusrangaistus, myös tämä ehdollinen rangaistus voidaan määrätä täytäntöönpantavaksi tuomitsemalla siitä ja uudesta rangaistuksesta yhteinen vankeusrangaistus.

Ehdollisen vankeusrangaistuksen lisäksi määrätään usein myös sakkorangaistus. Tällainen oheissakko on maksettava joka tapauksessa eikä sitä saa takaisin, vaikka ehdollinen vankeusrangaistus myöhemmin määrättäisiin pantavaksi täytäntöön vankilassa. Jos ehdollinen vankeusrangaistus on yli vuoden pituinen, tuomittu voidaan määrätä lisäksi myös yhdyskuntapalveluun.

 
Julkaistu 19.6.2018