Ehdoton vankeusrangaistus ja yhdyskuntapalvelu

Vankeutta voidaan tuomita määräajaksi vähintään 14 päivää ja enintään 12 vuotta tai, jos rikoksia on useita, enintään 15 vuotta. Jos tuomittu vankeusrangaistus on yli kaksi vuotta, se on aina ehdoton ja suoritetaan siis vankilassa. Lyhyempi rangaistus voi olla ehdollinen. Alle 18-vuotiaalle ei ehdotonta vankeutta tuomita kuin poikkeustapauksissa. Vankeusvanki pääsee yleensä ehdonalaiseen vapauteen ennen kuin on suorittanut hänelle määrätyn rangaistuksen kokonaan. Lisätietoa on rikosseuraamuslaitoksen sivuilla.

Elinkautinen vankeusrangaistus tarkoittaa periaatteessa sitä, että tuomittu joutuu olemaan vankilassa elämänsä loppuun. Helsingin hovioikeus voi kuitenkin aikaisintaan 12 vuoden päästä vankeuden alkamisesta (nuori rikoksentekijä 10 vuoden päästä) elinkautisvangin hakemuksen jälkeen määrätä, että elinkautisvanki pääsee ehdonalaiseen vapauteen. Vankeus voi päättyä myös, jos tasavallan presidentti armahtaa elinkautiseen vankeusrangaistukseen tuomitun. Lisää tietoa on armahduksesta oikeusministeriön sivuilla.

Yhdyskuntapalvelu

Ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta voidaan tuomita yhdyskuntapalvelurangaistus. Tuomittu tekee tällöin työtä yhteiskunnan hyväksi. Edellytyksenä on, että tuomitun rangaistuksen pituus on enintään 8 kuukautta vankeutta ja että tuomittu soveltuu ja suostuu yhdyskuntapalveluun. Soveltuvuusselvityksen tekee Rikosseuraamuslaitos ja lopullisen ratkaisun yhdyskuntapalveluun tuomitsemisesta tuomioistuin.

Yhdyskuntapalvelua voidaan määrätä enintään 200 tuntia. Esimerkiksi 3 kuukauden pituinen vankeusrangaistus muutetaan 90 tunniksi yhdyskuntapalvelua. Palveluun käytetään tällöin aikaa 3 kuukautta. Tarkoitus on, että tuomittu kärsii rangaistustaan koko vankeusrangaistusta vastaavan ajan. Siksi ei hyväksytä sitä, että hän voisi suorittaa palvelun esimerkiksi kymmenessä päivässä. Toimintavelvollisuuden rikkominen, myöhästyminen palveluspaikalta tai päihteiden käyttö voi aiheuttaa sen, että suorittamatta jäänyt yhdyskuntapalvelu voidaan muuttaa takaisin ehdottomaksi vankeudeksi.

Jos ehdollinen vankeusrangaistus on 8 kuukautta tai sitä pidempi, voidaan sen lisäksi määrätä yhdyskuntapalvelua. 
Julkaistu 10.7.2019