Rikesakko

Rikesakko on euromäärältään kiinteä, sakkoa lievempi varallisuusrangaistus, joka on säädetty eräiden rikkomusten rangaistukseksi. Rikesakko voi olla suuruudeltaan 20, 40, 70, 100, 120, 140, 170 tai 200 euroa. Jos henkilö syyllistyy samalla kertaa kahteen tai useampaan rikkomukseen, rikesakko määrätään ankarimman rikesakon mukaan korotettuna 40 eurolla. Rikesakon määrää poliisi, rajavartio- tai tullimies tai erätarkastaja. Rikesakkoon tuomittu voi saattaa asian käräjäoikeuden tutkittavaksi. Maksamatonta rikesakkoa ei voi muuntaa vankeudeksi.

Rikkomus ja rikesakon määrä

Järjestysrikkomukset

 • Yleisen järjestyksen häiritseminen tai turvallisuuden vaarantaminen 70 euroa
 • Päihdyttävän aineen nauttiminen yleisellä paikalla tai julkisen liikenteen kulkuneuvossa 40 euroa
 • Rakennukseen liittyvän vaaran estämistä koskevan velvollisuuden laiminlyöminen (katolta putoava lumi yms.) 100 euroa
 • Kielletty valon tai mainoksen käyttäminen tai kuulutuksen tai tiedonannon luvaton poistaminen 70 euroa
 • Seksuaalipalvelujen ostaminen tai maksullinen tarjoaminen yleisellä paikalla 100 euroa
 • Ulostaminen tai virtsaaminen yleisellä paikalla 40 euroa
 • Kiellon vastaisen esityksen järjestäminen yleisellä paikalla 70 euroa
 • Rakennukseen sisäänpääsyn varmistavien yhteystietojen esilläolon laiminlyönti 70 euroa
 • Töhrimiseen soveltuvien aineiden hallussapito yleisellä paikalla ilman hyväksyttävää syytä 40 euroa
 • Koirakurin laiminlyöminen taajamassa / laissa mainituissa paikoissa 40 euroa
 • Kielletty ratsastaminen tai hevosajoneuvolla ajaminen 40 euroa
 • Vähäinen toisen vahingoittamiseen soveltuvien esineiden ja aineiden hallussapito yleisellä paikalla 70 euroa

Muut rikkomukset

 • Vähäinen roskaaminen 100 euroa
 • Kalastus ilman maksettua kalastonhoitomaksua 100 euroa
 • Alkoholijuoman nauttiminen kauppaliikkeessä yms. 40 euroa
 • Alkoholijuoman nauttiminen julkisella paikalla poliisin kiellosta piittaamatta 40 euroa
 • Alkoholijuoman hallussa pitäminen alle 18-vuotiaana 40 euroa
 • Väkevän alkoholijuoman hallussa pitäminen 18 - 19 -vuotiaana 40 euroa

Tiedot perustuvat 1.12.2016 lukien voimassaoleviin säädöksiin.

Lisätietoja rikesakosta rikesakkorikkomuksista annetussa laissa (986/2016) ja sakon ja rikesakon määräämisestä annetussa laissa (754/2010).

 
Julkaistu 2.6.2020