Rikosuhrimaksu

Jos rikoksentekijä tuomitaan sellaisesta rikoksesta, josta voi saada vankeusrangaistuksen, hänelle määrätään rikosuhrimaksu. Laki rikosuhrimaksusta tuli voimaan 1. joulukuuta 2016, ja säännöksiä sovelletaan lain voimaantulon jälkeen tehtyihin rikoksiin.

Rikosuhrimaksun on velvollinen maksamaan täysi-ikäisenä rikoksen tehnyt henkilö. Maksu määräytyy rangaistusasteikon perusteella riippumatta siitä, onko rikoksella uhria.

Rikosuhrimaksun suorittamiseen ovat velvollisia myös oikeushenkilöt eli yritykset tai yhteisöt, jotka on tuomittu yhteisösakkoon.

Rikoksentekijälle määrättävä rikosuhrimaksu on

  • 40 euroa, jos teosta säädetty ankarin rangaistus on enintään kuusi kuukautta vankeutta, tai
  • 80 euroa, jos teosta säädetty ankarin rangaistus on yli kuusi kuukautta vankeutta.

Oikeushenkilölle määrättävän maksun suuruus on

  • 800 euroa.

Rikosuhrimaksu määrätään rikosasian käsittelyn yhteydessä, eikä siihen liity harkintaa. Sakkomenettelyssä poliisi määrää maksun sakkomääräyksen yhteydessä ja syyttäjä rangaistusmääräyksen yhteydessä. Jos asia käsitellään oikeudessa, tuomioistuin määrää rikosuhrimaksun rangaistukseen tuomitessaan. Maksua koskevaan päätökseen saa hakea muutosta vain samalla kuin varsinaiseen rangaistukseen.

 
Julkaistu 10.7.2019