Sakko


Lievin rangaistusmuoto käräjäoikeuden tuomitsemista seuraamuksista on sakko. Käräjäoikeuden lisäksi sakon voi määrätä sakkomenettelyssä poliisi tai syyttäjä. Tietyissä tavallisissa rikosasioissa poliisin antama sakkomääräys on lopullinen päätös. Muissa tapauksissa sakkomenettelyssä määrätty sakko menee syyttäjän vahvistettavaksi. Poliisin lisäksi sakon voi määrätä myös tulli- tai rajavartiomies.

Ellei sakkoa makseta vapaaehtoisesti eikä edes ulosoton kautta, käräjäoikeus voi muuntaa sen vankeudeksi, jolloin yksi vankeuspäivä vastaa kolmea päiväsakkoa.

Sakko tuomitaan päiväsakkoina (ps). Esimerkiksi 20 ps á 10 euroa = 200 euroa (20 x 10). Mitä moitittavammasta teosta on kysymys, sitä suurempi on päiväsakkojen lukumäärä. Lain sallima suurin päiväsakkojen lukumäärä on 120 tai, jos rikoksia on useita, 240. Laissa ei ole säädetty yleistä alarajaa päiväsakkojen lukumäärälle, mutta tietyille rikoksille on säädetty alarajat. Ylinopeudesta määrättävän päiväsakon vähin kokonaisrahamäärä on 1.9.2015 alkaen mopoilijalle 100 euroa ja muun moottoriajoneuvon kuljettajalle 200 euroa.

Yhden päiväsakon rahamäärään vaikuttavat tuomitun tulot. Päiväsakon rahamäärä lasketaan nettotuloista. Nettotulo on se rahamäärä joka henkilölle jää käteen, kun kuukausituloista vähennetään verot, pakolliset vakuutusmaksut ja työttömyysvakuutusmaksu. Nettotuloista vähennetään 255 euroa. Saatu rahamäärä jaetaan 60:lla. Jokainen alaikäinen lapsi vähentää lisäksi päiväsakon määrää 3 eurolla. Pienin päiväsakko on 6 euroa.

Tietyistä liikennerikkeistä poliisi määrää kiinteämääräisen rikesakon. Rikesakkoa ei voi muuntaa vankeudeksi.

Esimerkki päiväsakon laskemisesta

Henkilön kuukausitulo on 1.500 euroa. Verojen ja muiden maksujen jälkeen hän saa käteensä 1.000 euroa.

Tästä vähennetään 255 euroa = 745 euroa.
Päiväsakon määrä on 745 euroa jaettuna 60 = 12 euroa.
Jos hänellä on kaksi alaikäistä lasta, vähennetään 2 x 3 euroa = 6 euroa.
Päiväsakon rahamääräksi jää 6 euroa.

Jos rikoksesta on tuomittu hänelle 20 päiväsakkoa, on sakon kokonaismäärä 20 ps x 6 euroa = 120 euroa.

 
Julkaistu 20.6.2018