Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel kan förrättas av lagmannen, tingsdomaren, tingsfiskalen eller tingsnotarien vid tingsrätten. Vid magistraten kan vigseln förrättas av magistratens chef, häradsskrivaren eller notarius publicus.

Senast sju dagar före vigseln ska de som tänker ingå äktenskap skaffa ett intyg från magistraten om att det inte finns något hinder för det tillämnade äktenskapet.

Vigseln kan enligt skild överenskommelse förrättas även utanför tjänstetid och någon annanstans än på tjänstestället.

Vigsel till äktenskap är avgiftsfria om de förrättas under normal tjänstetid och på tjänstestället. Avgiften för vigsel som förrättas inom tjänstetid, men utanför tjänstestället är 150 euro och utanför tjänstetid 250 euro. Därtill tas det ut en ersättning för vigselförrättarens resekostnader.


 
Publicerad 11.7.2019